Gastroenterologická a hepatologická poradna

Gastroenterologická poradna slouží k rozboru obtíží nemocného, k základnímu klinickému a fyzikálnímu vyšetření a návrhu doplňujících laboratorních, zobrazovacích a endoskopických metod k objasnění příčiny obtíží.  S ohledem na  základní zaměření ambulance se věnujeme především obtížím a poradenství týkajícího se nemocí trávicí trubice (jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva), slinivky břišní a jater. Na základě souhrnu anamnézy, fyzikálních a dalších vyšetřovacích metod je pak určen vhodný léčebný postup a případná dispenzarizace pacienta.

V rámci dispenzarizace sledujeme pacienty s řadou chronických onemocnění  trávicího traktu- s Barrettovým jícnem, celiakií, perniciózní anémií, Crohnovou nemocí, ulcerózní kolitidou, nádorovými onemocněními,  pooperačními stavy (stavy po resekci žaludku a tlustého střeva), s cirrhosou jater, chronickou pankreatitidou atd.

Komplexní gastroenterologické vyšetření provádíme obvykle po předchozí telefonické dohodě v ordinačních hodinách zejména  ve čtvrtek odpoledne.