Léčba hemoroidů přístrojem Hemoron

Princip:
HEMORON IQ ® je přístroj sloužící k nechirurgické léčbě vnitřních hemoroidů. Metoda je založena na aplikaci  tzv. monofázického impulzního  proudu o nízkých hodnotách (v řádu miliampér) z nízkonapěťového zdroje do  baze hemoroidálního uzlu, tedy do oblasti výživových cév hemoroidu. V důsledku aplikace dochází ke snížení průtoku v přívodních tepnách až o 80% a následně k postupnému zániku hemoroidu. Zbývající průtok umožňuje postupnou adaptaci a přestavbu zásobované oblasti bez rizika náhlého nedokrvení a odumření tkáně. Efekt léčby přichází postupně, k postupné retrakci hemorhoidálního uzlu dojde po cca 3-4 týdnech. Po ošetření pacient odchází domů, není nutné omezení pracovní činnosti nebo pracovní neschopnost.

Příprava k vyšetření:

dieta:
den před výkonem – normálně snídat, lehčí oběd (těstoviny, bramborová kaše s kuřetem atd..), odpoledne nejíst tuhou stravu, pokud je hlad , jíst pouze jogurty, jogurtová mléka, pribináky, přesnídávky
v den výkonu – ráno jogurt, přes den volně tekutiny, pít – čaj, minerálky, ovocné šťávy, džusy, mléko, kakao, ovocné koktejly

přírava:
den před vyšetřením1x  Salinické klyzma  večer
v den vyšetření 1x Salinické klyzma  kolem poledne

po výkonu normální strava

 

Průběh léčby: 
Vyšetření je prováděno ambulantně  vleže v poloze na levém boku s pokrčenými dolními končetinami (alternativně je možno zvolit genokubitální polohu, kdy je vyšetřovaný pacient opřený v předklonu o kolena a lokty). Poté je provedeno zevní vyšetření oblasti anu a vyšetření konečníku per rectum. Dále je  zaveden anoskop (dutý plastikový tubus s kónickým pístem k snadnějšímu zavedení) do análního kanálu, pomocí kterého vyšetříme konečník, lokalizujeme hemoroidy do bočního výřezu anoskopu a postupně aplikujeme elektrodami  monofázický elektrický nízkonapěťový  proud  do jednotlivých hemoroidálních uzlů ( do jednoho uzlu po dobu  obvykle 5 minut).  Při větším hemoroidu může být aplikace delší  -  až 10 minut.   Délka výkonu je dle počtu a rozsahu hemoroidů cca 20-50 min.

Aplikace monofazického proudu o velmi nízké intenzitě je zpravidla nebolestivá, nevyžaduje obvykle premedikaci. U citlivých jedinců je někdy  nutné provedení místního umrtvení  hemoroidu pomocí anestetik - Mesocainu aplikovaného injekční jehlou přímo do hemoroidu. Během vyšetření je pacient s lékařem v kontaktu, lékař reaguje bezprostředně na event. nepříjemné pocity či jiné obtíže pacienta úpravou polohy anoskopu či elektrod, či změnou intenzity aplikovaného proudu. Pacient může během vyšetření pociťovat tlak v konečníku či v břiše, pocit nutkání na stolici, v místě aplikace léčby může pociťovat teplo, při silném pocitu pálení v konečníku je léčba korigována lékařem až do vymizení nepříjemného pocitu.

Snahou lékaře je odstranění všech hemoroidů v rámci jednoho sezení. V případě většího rozsahu hemoroidálního uzlu či vyššího stupně hemoroidů si léčba může vyžádat několik sezení. Efekt léčby je statitisticky na dobu 2 let, obvykle však 5 i více let.

V čem je léčba přínosná:
Léčba je vhodná zejména u pacientů s hemoroidy I. a II. stupně, u hemoroidů III. stupně si může léčba vyžádat opakované sezení.Oproti chirurgickému ošetření hemoroidů nevyžaduje tato léčba  následnou několikatýdenní pracovní neschopnost, není nutná premedikace či celková anestézie, není riziko poškození svěračů a kontinence.

Komplikace:
Absolutní bezrizikovost  jakéhokoliv vyšetření nemůže zaručit žádný lékař. Obecně jsou komplikace spojené s tímto typem ošetření velmi vzácné (statisticky jsou uváděny pod 0,1%) . Během výkonu může raritně dojít k vagotonické reakci s poklesem tlaku krevního a srdečního tepu - obtíže ustoupí po několika minutách od zastavení výkonu, po vypití menšího množství tekutin, event. po zaujmutí autotransfúzní polohy.  Po výkonu je pacient schopen vykonávat běžnou činnost, může pokračovat v práci, následná rekonvalescence nevyžaduje pracovní neschopnost. V průběhu 10-12 dní po výkonu lze u cca 30 % ošetřených pacientů pozorovat odchod stolice s bělavými povlaky a příměsí krve - jedná se o odloučenou vaporizovanou tkáň sliznice konečníku z místa aplikace proudu. Vzácně se může objevit při aplikaci anestetik do hemoroidálního uzlu krvácení, které zastavujeme kompresí a aplikací hemostyptik . Alergické reakce na lokální anestetikum,  větší  krvácení  nebo poranění střeva  přístrojem jsou velmi vzácné, a mohly by  si vyžádat hospitalizaci, medikamentosní ( infusní  ) léčbu a zcela vzácně i chirurgické řešení.

Metodu provádíme po předchozím objednání obvykle ve čtvrtek odpoledne.

Léčba přístrojem Hemoron IQ není hrazena zdravotními pojišťovnami. Cena sezení v naší ordinaci je 1400 Kč, při nutnosti opakovaného výkonu v kratším časovém odstupu je cena dalšího sezení 500 Kč.