Ultrazvukové vyšetření břicha

Ultrazvukové vyšetření (sonografie) je diagnostická zobrazovací technika založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání. V naší ambulanci používáme k zobrazení orgánů dutiny břišní piezoelektrickou sondu o frekvencí 2-18 MHz. Při vyšetření dutiny břišní lze zobrazit zejména parenchymatózní orgány - játra, ledviny, slinivku břišní, slezinu, dále žlučník a žlučové cesty, dutinu břišní a částečně pohrudniční, cévní struktury, močový měchýř a močové cesty.

Příprava k vyšetření:
Před vyšetřením je nutné 6 hodin nejíst, nepít, nekouřit, vyšetření je prováděno NALAČNO, k posouzení močového měchýře a prostaty je nezbytný naplněný močový měchýř (alespoň dvě hodiny před vyšetřením nemočit).

Princip metody:
Do těla vyšetřovaného pacienta je vysíláno ultrazvukové vlnění vytvářené piezoelektrickým měničem o frekvenci 2-18 Mhz, vlnění je odráženo zejména  tekutinami a měkkými tkáněmi, které se chovají jako tekutina.  Aby bylo vůbec možné registrovat odražené vlnění, vysílá se ultrazvuk v mikrosekundových impulzech s opakovací frekvencí řádově 102-103 Hz a registruje se intenzita odražených signálů i doba, za jakou se po vyslání vrátí do senzoru. Protože vzduch má pro ultrazvukové vlnění velmi vysokou impedanci, je třeba zajistit, aby vlnění procházelo jen vodním prostředím. Obvyklým řešením je důkladné pokrytí povrchu sondy gelem,  který zajistí dobrý průchod vlnění do kůže.

Vyšetření je prováděno ultrazvukovým přístrojem ALOKA SSD 1700  a elektronickou konvexsektorovou sondou UST 978-3,5